مدت زمان تحصیل در دوره دکتری کاهش می‌یابد

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: آیین‌نامه دکتری بازنگری و نهایی شده است و در صورت تصویب شورای عالی ظرف یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم اظهار داشت: آیین‌نامه دکتری تقریباً نهایی شده است اما باید شورای عالی برنامه‌ریزی آن را تصویب نماید و بعد از تصویب ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه می توان به جایگاه ویژه پروژه‌های کاربردی، زمینه بهتر برای انتخاب پروژه و در صورت تصویب نهایی کوتاه‌تر شدن طول دوره دکتری اشاره کرد.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به بخش‌های آیین‌نامه اظهار داشت: از مهمترین بخش‌های این آیین‌نامه، عدم ثبت نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو است که براساس آن دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال‌های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می‌ماند اما این نمره‌ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آیین‌نامه دکتری در صورت تصویب ظرف یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.