​پخش جدول تبلیغات انتخاباتی نامزدهای خبرگان تهران

پخش تبلیغات تلویزیونی نامزدهای مجلس خبرگان حوزه انتخابیه تهران روز جمعه ۲۳ بهمن آغاز می شود و تا عصر چهارشنبه ۲۸ بهمن ادامه می یابد.

براین اساس پخش تبلیغات تلویزیونی نامزدهای مجلس خبرگان حوزه انتخابیه تهران از ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۳ بهمن آغاز می شود و تا عصر چهارشنبه ۲۸ بهمن ادامه می یابد.
در این چارچوب از روز جمعه ۲۳بهمن تا چهارشنبه ۲۸ بهمن، هرروز در پنج نوبت در ساعت های ۱۱- ۱۳:۲۰-۱۳:۴۵ -۱۵:۴۵ و ۱۷:۳۰ برنامه های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مختلف مجلس خبرگان رهبری پخش می شود و هر یک از این برنامه ها براساس جدول زمان بندی، یک بار در بازه زمانی ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند تکرار خواهد شد.
همچنین پخش برنامه های تبلیغات رادیویی نامزدهای مجلس خبرگان حوزه انتخابیه تهران از صبح جمعه ۲۳ بهمن آغاز می شود و تا روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ادامه خواهد یافت.
تکرار این برنامه های رادیویی هم در روزهای جمعه ۳۰بهمن تا چهارشنبه ۵ اسفند پخش خواهد شد.
بر این اساس، ساعت های پخش برنامه های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان در روزهای جمعه، به علت پخش نماز جمعه با روزهای عادی متفاوت است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.