​ایستگاه صلواتی تست سلامت در مسیر راهپیمایی شهروندان تهرانی

در برخی از مسیر‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال هلال احمر با ایجاد ایستگاه صلواتی سلامت رایگان نسبت به ارزیابی فشار خون و قند خون راهپیمایان تهرانی اقدام کردند.

در برخی از مسیر‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال هلال احمر با ایجاد ایستگاه صلواتی سلامت رایگان نسبت به ارزیابی فشار خون و قند خون راهپیمایان تهرانی اقدام کردند.
میدان فردوسی، پل کالج، توحید از جمله مسیرهای راهپیمایی هستند که ایستگاه سلامتی در آنها ایجاد شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.