فابیوس: ایران قدرتی بسیار مهم است

وزیر امور خارجه مستعفی فرانسه روز پنجشنبه گفت این دلیل نمی‌شود که چون توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد ایران رفتار خود را در همه منطقه تغییر خواهد داد.

لوران فابیوس وزیر امور خارجه مستعفی فرانسه روز پنجشنبه گفت با وجود توافقی که ماه جولای در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آمد، هیچگاه در مورد تغییر رفتار منطقه‌ای ایران توهم نداشته است.
فابیوس که به زودی ریاست شورای قانون اساسی فرانسه را برعهده می گیرد به رادیو «آر ت ال» گفت: توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران توافقی بسیار مفید است اما من هرگز توهمی در سر نپرورانده‌ام.
وی افزود: «این دلیل نمی شود که چون توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد ایران رفتار خود را در همه منطقه تغییر خواهد داد».
فابیوس تاکید کرد: «ایران قدرتی بسیار مهم است، یک فرهنگ، یک تمدن است، آنها در عراق حضور دارند، آنها در شرایط غم‌انگیز در سوریه حضور دارند و به واسطه حزب الله در لبنان حضور دارند.»
فابیوس که از خط‌مشی سخت‌گیرانه در مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران دفاع می کرد، افزود: «آنها  به تدریج به جامعه بین الملل باز می گردند اما متأسفانه هنوز زمانی که آنها رفتار منطقه‌ای خود را تغییر دهند، فرا نرسیده است».
فابیوس که پیش از این نیز لحنی تند در قبال حکومت ایران اتخاذ کرده بود، چهارشنبه در مجمع ملی  تهران و مسکو را به همدستی در «جنایت هولناک» بشار اسد در سوریه متهم کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.