نوبخت: امیدواریم بودجه ۹۵ تا پایان امسال به دولت تحویل شود/ منتظر خبرهای خوش از شورای نگهبان هستیم

سخنگوی دولت اظهار امیدوای کرد تا پایان امسال بودجه ۹۵ در مجلس تصویب به دولت ارائه شود، گفت: اگر در هفته سوم فروردین هم بودجه ۹۵ به دولت تحویل داده شود، در اجرای بودجه مشکلی نخواهیم داشت.

محمدباقر نوبخت روز شنبه در حاشیه آئین گشایش موزه کتاب و میراث مستند ایران در جمع خبرنگاران همچنین درباره ارائه بودجه چند دوازدهم اظهار داشت: خوشبختانه با جلساتی که تشکیل شد امیدواریم مجلس محترم بتواند بعد از برگزاری انتخابات هفتم اسفند نسبت به تکمیل آن تا پایان سال اقدام کند. 
وی افزود: اگر یکی دو هفته بعد از سال هم در اوایل سال ۹۵ تا هفته سوم هم مجلس بودجه را به ما بدهد، می توانیم با تمهید مقدماتی که این سوی سال می توانیم انجام دهیم، هیچ مشکلی برای اجرای بودجه بویژه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نداشته باشیم.

اهمیت کتاب و فرهنگ در توسعه کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین در اهمیت کتاب و فرهنگ اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع فرهنگ و کتاب در توسعه کشور، دولت به دنبال آن است.

منتظر خبرهای خوش از شورای نگهبان
نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که گفته بودید خبرهای خوشی از شورای نگهبان خواهیم شنید، گفت: ما منتظریم.

بیشترین افزایش بودجه برای گردشگری است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت از صنعت گردشگری و اختصاص بودجه در سال جاری نسبت به سال گذشته هم اظهار داشت: شاید بیشترین افزایش درصد بودجه نسبت به سال ۹۴ مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری با بیش از ۴۷ درصد است.
سخنگوی دولت در خصوص این که در دوران پساتحریم توسعه روابط فرهنگی با کشورهای دیگر در اولویت قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: قطعا وقتی که از یک روابط سازنده با جهان صحبت می کنیم بحث فرهنگی و روابط فرهنگی در صدر آنهاست.
نوبخت در عین حال تصریح کرد: قطعا اولویت ها با کشورهایی است که با آنها از نظر فرهنگ دارای پیشینه مشترک هستیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.