محسن رضایی: هر‌کسی امروز نغمه تفرقه سر دهد، مستقیم به دشمنان کمک کرده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصولگرایان نباید از محور روحانیت جدا شوند و هر حرکتی که روحانیت تایید می‌کنند، اصولگرایان نیز باید همان محور را اجرا کنند.

محسن رضایی با اشاره به ضرورت وحدت و حفظ وحدت در اردوگاه اصولگرایان کشور اظهار داشت: شرایط امروز کشور به ما نشان می دهد که ما به‌طور قطع نیاز به وحدت داریم و هر‌کسی امروز نغمه "تفرقه" سر دهد، مستقیم به دشمنان کمک کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم درباره اینکه برخی در کشور به‌دنبال ایجاد تفرقه میان اصولگرایان هستند، گفت: اگر خسارتی در کشور و از بُعد عدم وحدت و تفرق به‌وجود آید، ملت ایران آن را به پای تفرقه‌گرایان خواهند گذاشت. بنابراین همه باید در کشور اسلامی ایران و جبهه اصولگرایی دست به دست هم دهند و به صورت واحد در انتخابات پیش‌رو حضور داشته باشند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم درباره ارائه لیست‌های موازی برای ضربه‌زدن به وحدت اصولگرایان گفت: مهمترین مسئله در بحث وحدت اصولگرایان، محوریت روحانیت است و اصولگرایان نباید از محور روحانیت جدا شوند و هر حرکتی که روحانیت تایید می‌کنند، اصولگرایان نیز باید همان محور را اجرا کنند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.