برنامه ریزی برای آغاز صادرات گاز به عراق

شرکت ملی گاز ایران بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ۹ ماه امسال روزانه ۲۲,۵ میلیون مترمکعب گاز صادر کرده است.

 بر پایه این گزارش متوسط تولید گاز غنی در سالهای ۹۲ و ۹۳ به ترتیب معادل ۶۳۴,۸ و ۶۸۰ میلیون مترمکعب در روز و در هشت ماه امسال نیز معادل ۶۷۶ میلیون مترمکعب گاز در روز تولید شده است.

بر این اساس، افزایش تولید گاز غنی در سالهای گذشته با توجه راه اندازی فازهای ۱۲، ۱۵و۱۶، ۱۷و۱۸ پارس‌جنوبی بوده و متوسط تولید گاز غنی کشور در آبان سال ۹۴ به ۷۳۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده ‌است.

برنامه ریزی برای آغاز صادرات گاز به عراق
برنامه ریزی برای آغاز صادرات گاز طبیعی به عراق از دیگر فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران به شمار می آید که در این رابطه تکمیل خط ششم سراسری و فاز اضطراری آن (خط لوله چهارمله- نفت‌شهر) به صورت جدی دنبال می‌شود و فاز اضطراری خط ششم سراسری ۹۵ درصد پیشرفت دارد.

پیگیری طرح صادرات گاز به کشورهای پاکستان، عمان و دیگر کشورهای جنوب خلیج‌فارس و نیز انجام مذاکرات لازم با مقامات کشور ترکیه در خصوص افزایش حجم گاز صادراتی به این کشور از دیگر فعالیتهای وزارت نفت به شمار می آید.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.