اظهارات فرافکنانه جان کری علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه ایران در امور دیگر کشورها دخالت نکند گفت: ایران مانند کشوری عادی رفتار کند و بخشی از جامعه ملل باشد و به قوانین عمل کند.

جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اورینت تی وی متعلق به شورشیان سوری به نقش مهم ایران در تحولات منطقه و ضرورت حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد و تلویحا دخالت مستقیم نظامی را کاری بیهوده ارزیابی کرد .
وی افزود ایران باید گام های عملی برای بازگشت به جامعه جهانی بردارد.
کری گفت : روند حل دیپلماتیک سوریه باید با رضایت دو طرف یعنی دولت سوریه و مخالفان سوری همراه باشد و این موضوعی است که روسیه و ایران با آن موافق هستند.
وی در ادامه گفت : راه حل سیاسی در سوریه مستلزم موافقت ایران و روسیه و رژیم اسد با آن است. اگر نیاز به فشار مضاف باشد بسیاری از کشورها آماده اعمال این فشار هستند اما همه درک می کنند که معنای آن نابودی ،مرگ و جنگ بیشتر خواهد بود و افراد اکنون در حال صحبت درباره این موضوع نیستند بلکه درباره امکان راه حل سیاسی در سوریه صحبت می کنند .
جان کری درباره روابط آمریکا و ایران گفت:گمانه زنی زیادی در این باره مطرح می شود. ما صریحا گفتیم توافقی که با ایران رسیدیم درباره منطقه و درباره جنگ در سوریه و دیگر مسائل نیست بلکه درباره تسلیحات هسته ای بود و همانطور که شما می دانید ما اختلافاتی با ایران درباره مسائل مختلف داریم. بنابراین ما باید منتظر بمانیم و ببینیم. هیچ چیز مشخص نیست.ما مایلیم ایران مانند کشوری عادی رفتار کند و بخشی از جامعه ملل باشد و به قوانین و استاندارد های بین المللی عمل کند که معنای آن توقف دخالت در امور کشورهای دیگر است .
من به مانند رئیس جمهور اوباما بسیار امیدوارم که در ماههای آینده ایران بتواند در مسیر گروه بین المللی حامی سوریه خود را ثابت کند و نیروی سازنده برای بازگرداندن صلح در سوریه و همچنین یمن باشد. این دو کشور جایی است که ایران می تواند ثابت کند آماده ملحق شدن به جامعه ملل است و نقش مثبت متفاوتی را ایفا کند.ما از این استقبال می کنیم اما در حال حاضر ما هیچ ترتیباتی با ایران در این زمینه نداریم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.