آغاز دریافت کارمزد از برخی خدمات بانکی

بانک ملی ایران مطابق بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، اخذ سیستمی کارمزد در تعدادی از خدمات خود را عملیاتی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اقدام در راستای پیاده‌سازی نظام منصفانه، منطقی و سیستماتیک کارمزدمحور با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات، کاهش سود تسهیلات و در نهایت رونق اقتصادی کشور انجام می‌شود.
در فاز اول طرح، این کارمزدها در تراکنش‌های مبتنی بر کارت با کارمزد ۲۵۰ ریال به زودی اعمال خواهد شد.
تراکنش‌های منتخب مبتنی بر کارت (ملی کارت) که از طریق خودپرداز، سامانه سبا، همراه بانک، کیوسک، تلفن بانک و سامانه بام انجام شود، مشمول اخذ این کارمزد خواهند بود.

جدول زیر، مشخصات کامل تراکنش هایی را که در قبال آنها کارمزد دریافت خواهد شد، نشان می دهد.

خودپرداز کارت به کارت (ملی به ملی)، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ، اعلام مانده
سبا پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ
همراه بانک پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ
کیوسک کارت به کارت (ملی به ملی)، پرداخت قبض، خرید شارژ، اعلام مانده
تلفن بانک پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ
بام پرداخت قبض کارتی، خرید شارژ
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.