​۸۰ هزار دستگاه خودرو در دی‌ماه تولید شد

مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت از تولید ۷۹ هزار و ۸۵۳ دستگاه خودرو سبک تولید شده در دی ماه امسال خبر دادوگفت: از این تعداد، ۹۵درصد به تولید خودروهای سواری و ۵ درصد به وانت اختصاص دارد.

امیرحسین قناتی از تولید ۷۹ هزار و ۸۵۳ دستگاه خودرو سبک تولید شده در دی ماه امسال خبرداد و گفت: از این تعداد، ۹۵ درصد به تولید خودروهای سواری و ۵ درصد به وانت اختصاص دارد، ضمن اینکه گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در پنج بازه قیمتی و براساس استاندارد ملی شماره ۱۷۴۷۲ صورت گرفته که براساس آن، خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه شامل ۳۴ مدل خودرو در گروه سواری و ۶ مدل در گروه وانت است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس توزیع رده کیفی خودروها، ‌در سطح کیفی ۱ ستاره ۱۹ مدل خودرو، ‌۲ ستاره ۱۰ مدل و ‌۳ ستاره ۵ مدل خودرو قرار گرفته که به ترتیب ۵۶ درصد، ‌۲۹ و ۱۵ درصد نمودار توزیع رده کیفی خودروها را شامل می شود و در سطح کیفی ۴ و ۵ ستاره هیچ تعداد مدل خودرویی در این توزیع طی دیماه سالجاری جای نگرفته است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توزیع رده کیفی خودروهای وانت در مدت مذکور، یادآور شد: تعداد ۶ مدل خودرو در سطح کیفی یک ستاره در دی ماه سالجاری قرار گرفته اند که ۱۰۰ درصد توزیع رده کیفی خودرو های وانت را شامل می‌شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.