تشکر وکلای بقایی از محسنی‌اژه‌ای

وکلای مدافع حمید بقایی از محسنی‌اژه‌ای به دلیل اصلاح اشتباه صورت گرفته درباره موکل‌شان تشکر کردند.

سیدعادل حیدری و سیدعلی‌اصغر حسینی وکلای حمید بقایی ضمن تشکر از سخنگوی قوه‌قضاییه به خاطر اصلاح چگونگی تمدید و تعداد دفعات تمدید قرار بازداشت موکلشان گفتند: جرایم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم سنگین بوده که رسیدگی به آنها نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و وفق ماده ۲۴۴۲ این قانون قرار بازداشت موقت با مدت دو ماهه برای این جرایم صادر می‌شود لکن در جرایم غیرسنگین قرار بازداشت موقت یک ماهه و رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است که سخنگوی محترم قوه‌قضاییه در نشست خبری گذشته خود مدت بازداشتهای موقت موکل را دو ماهه و تعداد دفعات تمدید را سه بار اعلام کردند.
ممکن بود برای بعضی افراد این شائبه ایجاد شود که اتهامات آقای بقایی از جرایم سنگین مندرج در ماده ۳۰۲ است که با مکاتبه‌ای که با ایشان داشتیم بزرگوارانه نسبت به اصلاح اشتباه صورت گرفته در نشست امروز اقدام کردند که به نوبه خود از ایشان سپاسگذاریم.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.