کشف جسد پسر جوان بدون کفش و کمربند

جسد پسر جوانی که فاقد کفش و کمربند بود در خیابان ۱۷ شهریور کشف شد.

ساعت ۲۳:۵۶ شب گذشته خبر کشف جسد پسر جوانی در خیابان ۱۷ شهریور حوالی شهرک سجادیه از طریق مأموران کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم به بازپرس کشیک قتل اطلاع داده شد. 
با توجه به اینکه مأموران اعلام کرده‌ بودند جسد پسر جوان ناشناس است و کفش و کمربند همراه لباس‌های جسد پسر جوان یافت نشده بود، جسد به دستور محسن مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
در بررسی‌هایی که صورت گرفت پزشکی قانونی اعلام کرد: هیچگونه آثار ضرب و جرح و خفگی روی جسد پسر جوان یافته نشده است و با توجه به اینکه هویت وی شناسایی شد تحقیقات درباره علت اصلی مرگ این جوان ادامه دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.