سخنرانی ظریف در پارلمان اروپایی: همه باید بدانیم در یک قایق نشسته ایم

وزیر خارجه گفت: با تآکید بر لزوم اتخاذ رویکردهای چند جانبه در حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: باید همه بدانیم که در یک قایق هستیم یا با هم نجات پیدا می کنیم یا با هم غرق می‌شویم.

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که به منظور سفری رسمی از روز گذشته در بروکسل به سر می برد، با حضور در پارلمان اروپایی در کمیته روابط خارجی این پارلمان سخنرانی کرد.
ظریف اظهار داشت: فکر می کنم اتحادیه اروپا و ایران می توانند بخاطر این واقعیت که نشان دادند دیپلماسی کارآمد است، افتخار کنند. دلیل این امور تغییر پارادایمی بود که از طریق آن به موضوعات می پرداختیم.
وزیر امور خارجه افزود: بازی با حاصل جمع صفر بازی باخت-باخت بوده و در پایان همه را بازنده خواهد کرد. بنابراین یا باید یک بازی با حاصل جمع مثبت داشته باشیم یا بازی با حاصل جمع منفی که در آن همه بازنده خواهند بود.
وی با تآکید بر لزوم اتخاذ رویکردهای چند جانبه در حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: باید همه بدانیم که در یک قایق هستیم یا با هم نجات پیدا می کنیم یا با هم غرق می‌شویم.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.