گفته های وکیل بابک زنجانی درمورد فروش اموال میلیاردر نفتی

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تعجیل در فروش اموال موکلم قابل تامل است زیرا هنوز از نظر حقوقی رای بابک زنجانی صادر نشده است.

رسول کوهپایه زاده افزود: موکلم در بدو بازداشت با اختیار خود قبل از صدور رای قطعی، طی یک وکالت رسمی اموالش را به شرکت نفت منتقل کرد و چون هنوز رای صادر نشده، متهم مجبور نیست رد مال کند.
وی با بیان اینکه براساس گزارش رسانه ها، شرکت نفت اعلام کرده که می خواهد هفته آینده اموال بابک زنجانی را به مزایده بگذارد، گفت: موکلم برای بازپرداخت بدهی خود به شرکت نفت اقدامات خوبی انجام داده و معتقد است که شاید در ارزیابی و کارشناسی اموالش قیمت عادلانه روز لحاظ نشود و ممکن است نتواند کل بدهی خود را پوشش دهد.
کوهپایه زاده افزود: از نهادهای ذیربط می خواهیم از تعجیل در فروش اموال بابک زنجانی جلوگیری کنند چون ممکن است حقوق افرادی که این اموال را می خرند در آینده اجحاف و حق و حقوق موکلم و خریداران نیز ضایع شود.
وی با بیان اینکه هنوز از زمان صدور قطعی حکم موکلم اطلاعی در دست نیست، تصریح کرد: در این زمینه تاملی نیاز است تا باز پرداخت بدهی از سوی موکلم نیز انجام شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز خیلی از بدهکاران بدهی خود به شرکت نفت را پرداخت نکرده اند، گفت: اینکه از موکلم که هنوز در انفرادی است، درخواست کنند بدهی اش را بپردازد، درست نیست این در حالیست که پرداخت بدهی منوط به رفع همه تحریم ها است.
کوهپایه زاده افزود: در مبادلات بانکی هنوز لغو تحریم ها را شاهد نیستیم و هم بانک های معتبر بین المللی و هم خود شرکت نفت هنوز مطالباتشان را به خاطر عدم لغو تحریم ها وصول نکرده اند.
وی ادامه داد: موکلم اقدامات لازم برای پرداخت بدهی اش به شرکت نفت را انجام می دهد اما بخاطر عدم رفع تحریم ها کار به کندی پیش می رود و چه بسا پس از رفع تحریم، زنجانی زودتر از همه بدهی خود را به شرکت نفت پرداخت کند.
اصغر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت پیشتر از آغاز دریافت مطالبات نفتی ایران از سوی شرکت های خارجی خبر داد و درباره مطالبات بابک زنجانی نیز گفت: مقدمات فروش اموال آقای زنجانی آغاز شده و از هفته آینده نسبت به فروش آن اقدام می کنیم.
همچنین رئیس دادگاه متهمان پرونده نفتی در پایان جلسه دادگاه بیست وششم این پرونده، گفت: هنوز رسیدگی به این پرونده خاتمه نیافته است.
قاضی ابوالقاسم صلواتی پس از پایان جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی به نام «م.ش» و «ح.ف.ه» افزود: وقتی ختم رسیدگی اعلام می شود، قاضی ظرف یک هفته رای را صادر می کند و از آنجا که این پرونده همچنان در حال رسیدگی است، پس هنوز این پرونده خاتمه نیافته است.
۲۶ جلسه از رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که جز، یک جلسه، بقیه علنی بود.
در جلسات بیست وپنجم و بیست وششم دادگاه بابک زنجانی و وکیلش، دو متهم دیگر پرونده نفتی با وکلایشان و شاکیان و وکلای آنان آخرین اظهارات و دفاعیات خود را ارائه دادند.
قاضی صلواتی در پایان جلسه بیست وچهارم در ۲۹ آذر امسال با موافقت درخواست استمهال بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، یک ماه به زنجانی فرصت داد تا بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند؛ حدود سه روز قبل از موعد در ۲۶ دی امسال، نشستی با حضور شرکت نفت، بانک مرکزی، شرکت اچ کی و بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی به دادگاه اعلام تا بابک زنجانی بدهی خود را به این شماره حساب واریز کند.
البته با توجه به رفع نشدن کامل تحریم ها و عدم معرفی شماره حساب از سوی بانک مرکزی، وکیل بابک زنجانی دوباره درخواست استمهال و قاضی صلواتی با موافقت، استمهال را به مدت یک ماه تمدید کرد.
متهم ردیف سوم در جلسه بیست وسوم دادگاه، دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده به پایان رساند و وکیل مدافع او بخش اول دفاعیات موکلش را ارائه کرد.
جلسه بیست ودوم دادگاه بابک زنجانی بصورت غیر علنی برگزار شد.
قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه در پایان بیست ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی گفته بود که جلسه بیست ودوم در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری و بر اساس درخواست متهمان ردیف اول و دوم پرونده نفتی و وکلای آنها، بصورت غیرعلنی برگزار می شود.
در بیست ویکمین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی، دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم نفتی پایان یافت و متهم ردیف سوم نیز بعد از تفهیم اتهام، در برابر اتهامات وارد بر کیفرخواست از خود دفاع کرد.
در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، با پایان یافتن دفاعیات «م.ش» متهم ردیف دوم، حسین صمدی یزدی وکیل این متهم دفاعیات خود را آغاز کرد.
در جلسه نوزدهم دادگاه نیز بابک زنجانی و دو متهم نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم، بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.
در جلسه هجدهم، «م.ش» متهم ردیف دوم، بعد از دفاعیات رضا نجفی نماینده دادستان با احضار قاضی صلواتی، در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده آغاز کرد.
رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی و دو متهم دیگر این پرونده، بخش پایانی دفاعیات از موکل خود در برابر اتهامات وارد در کیفرخواست را ارائه کرد. قرائت دفاعیات وکیل میلیاردر نفتی از جلسه پانزدهم آغاز شد که در جلسه شانزدهم نیز ادامه یافت و در جلسه هفدهم به پایان رسید.
در جلسه چهاردهم قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست که قبل از صدور حکم، مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.
نمایندگان بانک های مسکن، ملت و تجارت، سازمان تامین اجتماعی و شرکت صدرا با دعوت قاضی صلواتی در جلسه سیزدهم وارد دادگاه شدند و به سئوالات رئیس دادگاه پاسخ دادند.
جلسه دوازدهم به پایان دفاعیات متهم ردیف اول و پرسش و پاسخ قاضی صلواتی و بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی اختصاص داشت.
متهم اول پرونده نفتی دفاعیات خود را در جلسه یازدهم مطرح کرد اما ۱۵ صفحه از این دفاعیات باقی ماند.
جلسه دهم و نهم به ادامه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت که البته در جلسه نهم وکیل بانک مسکن و نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، طرح شکایت خود را در دادگاه ارائه کردند.
در جلسه هشتم نیز وکیل شرکت نفت «اچ کی» به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، طرح شکایت را تقدیم دادگاه کرد.
در هفتمین جلسه دادگاه، مرتضی تورک معاون دادستان و مسئول نظارت و پیگیری اموال بابک زنجانی برای ارائه پاره ای توضیحات نسبت به گلایه های متهم مبنی بر کارشناسی غیرواقعی اموال در دادگاه حاضر شد و توضیحات لازم را ارائه و همچنین رضا نجفی نماینده دادستان مطالبی را بیان کرد.
جلسه ششم و پنجم نیز به ارائه بخشی از دفاعیات بابک زنجانی در برابر اتهامات مندرج در کیفرخواست گذشت که بحث شیخ حشر در جلسه ششم مطرح شد.
قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه هم خطاب به بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته بمنظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو عنوان شده است.
رضا نجفی نماینده دادستان در سه جلسه نخست دادگاه کیفرخواست ۲۳۷صفحه ای متهمان پرونده نفتی را قرائت کرد و خواستار مصادره اموال میلیارد نفتی و دو متهم دیگر شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.