ثبت شماره ملی در سامانه انتخاباتی، ملاک رای در انتخابات الکترونیکی شد

نمایندگان شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون مجلس ملاک رای در انتخابات الکترونیکی را ثبت شماره ملی در سامانه انتخاباتی تعیین کردند.

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند: در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای احراز شماره ثبت رای‌دهندگان در سامانه انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره ملی رای‌دهنده در سامانه، شناسنامه وی ممهور به مُهر ستاد انتخاباتی کشور می‌شود.
براساس اصلاح مجلس شماره ملی یا کارت ملی برای اخذ رای در انتخابات الکترونیکی به همراه شناسنامه ضروری است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.