تبریک یلدا به شیوه مهناز افشار

مهناز افشار در صفحه اینستاگرام خود با انتشار کلیپ و ابیاتی کوتاه یلدا را تبریک گفت.

شاهدان گر دلبری زینسان کنند
زهدان را رخنه در ایمان کنند
هر کجا سر و قد گوئی بزن
پیش از آن که کز قامتت چوگان کنند
سر مکش حافظ ز آه نیم شب
تا چو صبحت آینه رخشان کنند
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.