رودست پایداری‌ها به اصول‌گرایان در تهران و تکل دوپا روی حداد عادل

در حالی که اصول‌گرایان برای رقابت تک‌لیستی در تهران امیدوار بودند، در نخستین ساعات آغاز تبلیغات انتخاباتی رودست عیجبی از پایداری‌ها خوردند.

جبهه پایداری علی‌رغم حضور در جلسات اصول‌گرایان و قول مساعد برای همراهی و همکاری در ارائه لیست واحد، صبح امروز با انتشار لیستی ۳۰ نفره، ضمن دور زدن اصول‌گرایان، از انشقاق عمیق میان خود با اصول‌گرایان پرده برداشتند تا تمامی جلسات و توصیه‌ها و درخواست‌های تبلیغاتی یک ماه گذشته به یکباره بی اثر شود.
در لیست جداگانه جبهه پایداری اگرچه چهره‌های مشترکی با لیست اصول‌گرایان تهران وجود دارد اما مشخصا حداد عادل را حذف کرده و چهره‌هایی که حداد در لیست اصول‌گرایان قرار نداده را در لیست خود جای داده‌اند تا ضمن دهن‌کجی به حداد عادل، به درخواست‌ها و التماس‌های مکرر او برای انصراف نیز پاسخ محکمی داده باشند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.