عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی: اعدام زنجانی نهایت آمال دست های پشت پرده است

عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی، با تاکید بر ضرورت شناسایی دست های پشت پرونده به وجود آمدن بابک زنجانی، گفت: اعدام این متهم نفتی نهایت آمال دست های پشت پرده برای ادامه دادن به مفاسد اقتصادی است.

امیرعباس سلطانی با اشاره به پرونده متهم نفتی و برگزاری آخرین جلسه دادگاه وی، گفت: بازگردادن اموال بیت المال حقیقتی است که متهم نفتی به هیچ عنوان نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تقاضای صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و سایر متهمان این پرونده از سوی دادستان تهران، افزود: اجرای حکم اعدام در خصوص این متهم نه تنها به اتمام مفاسد اقتصادی کمکی نمی کند،بلکه یاری دهنده دست های پشت پرده برای ادامه تخلفاتشان است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دادگاه برای صدور حکم بابک زنجانی و سایر متهمان این پرونده باید دست از مدارا بردارد،تصریح کرد: تسریع در صدور حکم برای متهمان این پرونده بستن دست مفسدان اقتصادی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه بابک زنجانی باید به همدستان خود در جریان تخلفات نفتی اعتراف کند، گفت: تحت فشار قراردادن این متهم نفتی برای رو شدن دست متخلفان دیگر در این حوزه ضروری است.
عضوکمیته پیگیری پرونده متهم نفتی،ادامه داد:دادگاه باید در صدور حکم بابک زنجانی بیش از پیش تعلل نکرده و در راستای ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی اقدام کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.