شمارش معکوس برای مسدودسازی حساب‌های دارای اطلاعات ناقص بانک ملی

با گذشت چند روز از آخرین اطلاعیه بانک ملی ایران خطاب به صاحبان حساب‌های دارای اطلاعات ناقص، هنوز بخش قابل توجهی از این حساب‌ها بدون تکمیل اطلاعات هویتی باقی مانده‌اند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از یک سال پیش مشتریان بانک برای تکمیل اطلاعات حساب‌های دارای اطلاعات ناقص فراخوانده شدند.
پس از اعمال برخی محدودیت‌ها نسبت به ارائه خدمات بانکی به این عده، به تازگی دستورالعمل جدیدی نسبت به این حساب‌ها صادر شده است. بر این اساس، دارندگان این حساب‌ها تنها تا پایان هفته جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب و تکمیل اطلاعات شخصی خود، حساب را به صورت فعال نگه دارند.
پس از پایان مهلت مشخص شده، حساب‌های دارای اطلاعات ناقص مسدود خواهد شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.