واکنش رئیس سازمان پدافند غیرعامل به تهدیدات سایبری آمریکا

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تهدیدات سایبری آمریکا بیشتر مصرف داخلی دارد.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تهدیدات سایبری آمریکایی ها علیه کشورمان گفت: تهدیدات سایبری آمریکا بیشتر مصرف داخلی دارد.
وی با اشاره به افزایش بودجه چشمگیر آمریکایی در بحث سایبری ادامه داد: نگاه آمریکایی ها در فضای سایبر یک نگاه جنگی است.
جلالی اظهار کرد: در حوزه پدافند سایبری بعد از حمله استاکس نت تجربه های خوبی به دست آوردیم.
وی بیان کرد: آمریکایی ها اعتراف کردند که در تجهیزاتی که به کشورهای دیگر فروختند ویروس هایی را نهادینه کرده اند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.