تظاهرات ضد دولتی در ژاپن در مخالفت با انتقال پایگاه نظامی آمریکا

هزاران نفر از مردم ژاپن در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا، اطراف پارلمان این کشور در توکیو حلقه زدند.

به گزارش روز یک شنبه خبرگزاری کیودو، حدود ۲۸ هزار نفر در توکیو با تجمع دراطراف ساختمان مجلس،با سردادن شعارهایی همچون«هرگز اجازه ساخت پایگاه جدید را نمی دهیم» و یا «از هنوکو حفاظت می کنیم» مخالفت خود را با طرح دولت در این زمینه اعلام کردند.
نظیر این تظاهرات در شهرهای تویاما، اوکایاما، ساپورو، ناگویا و اوساکا هم برگزار شد.
ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۶ توافق کردند که پایگاه هوایی فوتنما در اوکیناوا را از منطقه شلوغ و پرجمعیت گینووان به منطقه کم جمعیت هنوکو درسواحل ناگو در اوکیناوا منتقل کنند اما مخالفت های مردم و مقام های محلی تاکنون مانع از انجام این کار شده است.
سوسومه اینامینه شهردار ناگو دراین باره گفت: دولت در تلاش است تا با احیای اراضی در دریا این کار را انجام دهد اما عدالت در کنار ما است.
وی گفت: دولت (نخست وزیر) هرگز نمی تواند دمکراسی و خودمختاری محلی را نادیده بگیرد.
مردم اوکیناوا ومقامات محلی این استان خواستار خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از این منطقه و حضور نیروهای نظامی آمریکا در اوکیناوا را عامل اصلی آلودگی های صوتی و جرم و جنایت می دانند. 
آمریکا ۱۲۴ پایگاه نظامی کوچک و بزرگ در ژاپن دارد.
تظاهرات دیگری نیز با حضور بیش از پنج هزار دانش آموز در منطقه ای دیگر از توکیو و در اعتراض به قوانین جدید امنیتی دولت برگزار شد.
براساس این قانون، نیروهای دفاع از خود ژاپن دارای اختیارات بیشتری شده و امکان حضور در جنگ های خارج از مرز ژاپن نیز برای آنها فراهم شده است.
تظاهرکنندگان با سردادن شعار «ما حق دفاع گروهی را نمی خواهیم» خواستار لغو این قانون شدند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.