دعوت انتخاباتی ظریف: مردم یک برگ دیگر به دستگاه دیپلماسی بدهند

وزیر خارجه کشورمان می‌گوید حضور گسترده مردم در انتخابات یک برگ مهم قدرت در اختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار می‌دهد.

 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.