امکان تعیین علت فوت «رکن‌آبادی» وجود ندارد

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت که امکان تعیین علت فوت مرحوم رکن آبادی وجود ندارد.

احمد شجاعی اظهار کرد: انجام آزمایش‌های متعدد برای تعیین علت فوت مرحوم غضنفر اصل رکن‌آبادی امکان ندارد و این امر مشکل است.
به گزارش ایسنا، احمد شجاعی پیش از این به ایسنا گفته بود: هنوز نتایج آزمایشات در رابطه با علت فوت مرحوم غضنفر اصل رکن‌آبادی مشخص نشده است.
مرحوم رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان بود که در حج امسال در فاجعه منا جان خود را از دست داد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.