نتیجه دو نظرسنجی انتخاباتی در دو سایت خبری

دو سایت خبری عصرایران و تابناک، باطرح ۲سوال متفاوت ، مخاطبان خود را به شرکت در نظر سنجی فراخوانده اند.
سایت تابناک از مخاطبان خود پرسیده است:”چرا در انتخابات هفتم اسفند شرکت می کنید ؟”

۲۱درصد از مخاطبان گفته اند"برای اینکه لیست مورد علاقه ام رای بیاورد".
اما ۶۴درصد نیز گفته اند "برای اینکه از رای آوردن مخالفان عقیده ام جلوگیری کنم" و حدود ۱۵درصد نیز گزینه"برنامه های مورد نظرم به قانون تبدیل شود" را انتخاب کرده اند.
از سوی دیگر سایت عصرایران سه گزینه را در باره انتخابات خبرگان در برابر مخاطبان خود قرار داده است.
عصرایران پرسیده است:در انتخابات مجلس خبرگان، کدام را ترجیح می دهید؟
در پاسخ،۸۸.۵درصدفهرست‌ خبرگان‌ مردم(‌هاشمی،‌روحانی‌‌و‌…‌‌‌) و ۷.۵ درصدفهرست‌ جامعه‌مدرسین‌ حوزه‌علمیه (جنتی،یزدی‌ و…)
و حدود ۴درصد گزینه های دیگر را انتخاب کرده اند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.