بانک مرکزی: نرخ ۴ گروه مواد خوراکی ثابت و قیمت ۵ گروه افزایش یافت

بانک مرکزی گزارش هفتگی میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ اعلام کرد که بر این اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن ثابت و نرخ ۵ گروه دیگر افزایش یافته بود، همچنین نرخ دو گروه دیگر افت کرده است.

بر همین اساس در هفته مذکور نرخ تخم مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۱ درصد، میوه های تازه ۶.۳ درصد، سبزی های تازه ۹.۳ درصد و چای ۰.۱ درصد رشد داشته اما قیمت گوشت مرغ ۶.۳ درصد و قندو شکر ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
البته در همین حال نرخ لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و روغن نباتی ثابت مانده است.

**لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۳ درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۰۰ هزار الی ۱۳۱ هزار ریال فروش رفت.

** برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج ، قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک به ترتیب معادل ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی ثابت بود. بهای نخود معادل ۰.۳ درصد و لوبیا قرمز۱.۴ درصد افزایش و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۰.۵ درصد کاهش یافت.

**میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۲۷.۳ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ۱.۸ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۴۸.۸ درصد افزایش یافت.

**گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۳.۶ درصد کاهش داشت.

**قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معادل ۰.۲ درصد و شکر ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای چای خارجی معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود.

** تغییرات یک ساله
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات ۸.۱ درصد، تخم مرغ ۳۰ درصد، برنج ۱۶ درصد، حبوب ۳۱.۱ درصد، سبزی های تازه ۲۸.۴ درصد، گوشت قرمز۱۰.۳ درصد، قند و شکر ۱۸.۳ درصد، چای ۱۲.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد در یک سال منتهی به ۳۰ بهمن ماه امسال رشد داشته البته در همین حال نرخ میوه های تازه ۲۲.۵ درصد و گوشت مرغ ۲۱.۲ درصد با افت مواجه شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.