کسانی که در دو ساعت ۵۰۰ مصوبه تصویب کردند امروز به برجام انتقاد می کنند

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که تنها در دو ساعت ۵۰۰ مصوبه را تصویب کردند امروز منتقدند که چرا مجلس در ۲۰ دقیقه برجام را بررسی و تصویب کرد.

کاظم جلالی در نشست بررسی ایران پسابرجام که در دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس برگزار شد، افزود: برجام یک موفقیت بزرگ است چرا که موضوعاتی که به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می شود خصوصا ذیل فصل هفتم منشور سابقه نداشته از این مسیر خارج شود.
وی ادامه داد: در دنیا دو مسیر برای این موضوعات مطرح است یکی تغییر رژیم ها مانند کشور عراق و دیگری تسلیم بنابراین در برجام یک رژیم حقوقی جدید بوجود آمد تا راه جدیدی برای حل وفصل مناقشات بین المللی باز شود.
نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان این که برجام باعث شد تا توان دیپلماتیک کشور مورد سنجش قرار گیرد، اظهارداشت: برجام نشان داد که از ظرفیت دیپلماتیک کشور غافل بودیم.
جلالی تصریح کرد: البته این غفلت برای این است که به هر عنوانی تیم های مذاکره کننده را می رانیم اما یادمان نرود همین تیم دکتر ظریف را زمانی تیم آمریکایی می نامیدند و مورد بی مهری قرار گرفته بود و ازآنها استفاده نمی شد.
وی یادآور شد: کسانی که در دوره گذشته به مذاکرات رفتند به جای استفاده از نقش مذاکره بیشتر اعلام موضع سیاسی می کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم همچنین گفت: در کشور موضوع برجام با روند کشنده ای همراه شد و اقدامی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، سنگین بود.
جلالی تصریح کرد: اگر در ظاهر چنین تصور شد که در هنگام بررسی برجام تنها یک روز در مورد کلیات آن بحث شد و در ۲۰ دقیقه اعلام نظر کردند ولی خیلی سختی کشیده شد .
وی یادآور شد: به رغم این که انسان دعوایی نیستم ولی سنگین ترین دعوای عمرم را در کمیسیون برجام انجام دادم ، گفت: آرای ۲۰ نفره کمیسیون برجام هماهنگ بود و زمانی که پیشنهادی مطرح می کردند با هماهنگی دستها بلند می شد .
این نامزد ائتلاف اصلاح طلبان با یادآوری این که همانند این روزها که لیست انگلیسی را مطرح می کنند، افزود: چنین برخوردهایی مناقشاتی را بوجود آورد که باعث درگیری میان بنده و دوستان دلواپس شد ولی هرچه گذشت در نهایت تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: هر آنچه گذشت در حال حاضر دوران پسابرجام را می گذرانیم و فرصت تاریخی است و اگر دولت روحانی قرار بود در طول چهارسال تنها یک اقدام صورت دهد انجام همین برجام کافی بود تا کشور را از گردنه سخت تحریم عبور دهد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این که دوران پسابرجام هم خوف و هم امید دارد، گفت: فرصتی است که می تواند اقتصاد کشور را مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، مقاومتی و انتقال فناوری بازسازی کند.
جلالی ادامه داد: اولین موضوع در پسابرجام تعامل میان قوا است ، این تعامل باید به لحاظ مفهومی ایجاد شود و اگر موضوع توسعه است این تعامل حول محور توسعه صورت گیرد و هر آنچه که توسعه را با تاخیر مواجه خواهد کرد متوقف شود.
وی افزود: باید در این دوران از تنش و درگیری اجتناب کرد و از فضای موجود بین المللی برای سرمایه گذاری در کشور استفاده کرد و لحظه لحظه کشور را قدر بدانیم چرا که معلوم نیست این فضا تا چه زمانی ادامه داشته باشد .نماینده مردم شاهرد در مجلس نهم یادآور شد: ائتلاف اصلاح طلبان باید قوانین جدید برای ریل گذاری دولت تصویب کرد و قانون سرمایه گذاری خارجی ، پولی وبانکی ، بیمه وتامین اجتماعی ، کار و تجارت نیازمند بازنگری است.
جلالی با بیان این که در فضای پسارجام قوا نباید علیه هم سنگ اندازی کنند، افزود: جدل سیاسی برای رسیدن به راهکارهایی در جهت رفاه مردم خوب است در غیر اینصورت باید از دعواهای جناحی و شخصی پرهیز نمود .
وی با بیان این که جریان لمپنیزمی در کشور بوجود آمده که فرصت های را از کشور گرفت و در پسابرجام هم می تواند فرصت را بگیرد ، گفت: اگر نگاه این باشد که دولت به جای خرید هواپیما به روستاها جاده بکشد نگاه عوام گرایانه است چرا که سالانه چهار میلیارد دلار سرمایه از این مسیر حاصل کشورهای دیگر می شود .
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرودگاه ویترین کشور است و موجب اشتغال می شود آیا ایرانی شایسته عزت نیست .
جلالی خاطرنشان کرد: کسانی امروز از این اقدام انتقاد می کنند که در دولت قبل هواپیمای دست دوم از افغانستان و ترکیه خریدند و در حال حاضر این هواپیما زمین گیر هستند واین نگاه ضد توسعه ای است.
وی در ادامه در پاسخ به این که چرا عده ای در موضوع برجام وپسابرجام ماجراجویی می کنند، گفت: انتخاب مردم می تواند انسان های متعادلی را در مجلس آینده قرار دهد تا برجام را گام دیگر به پیش ببرند .
نامزد ائتلاف اصلاح طلبان انتخابات هفتم اسفند ماه را مهم توصیف کرد و گفت: باید افرادی انتخاب شوند که توسعه محور باشند و در بزنگاه تاریخی تصمیمات درست بگیرند و در مجلس هم افزایی با دولت ایجاد کنیم .
جلالی تصریح کرد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ فردی را انتخاب کردند که وقتی سخن می گوید تن و بدنمان نمی لرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد و مایه افتخار کشور است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.