نتایج انتخابات خبرگان در ۴ دوره اخیر به روایت آمار

بررسی نتایج انتخابات خبرگان در ۴ دوره اخیر نشان می‌دهد که، انتخابات دوره اول این مجلس بیشترین میزان مشارکت را داشته است.

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری صبح فردا جمعه همزمان با انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می‌شود.
در انتخابات فردا، مردم قرار است که نمایندگان خود در مجلس خبرگان رهبری از ۳۱ حوزه انتخابیه، برای تکیه بر ۸۸ کرسی این مجلس مهم را انتخاب کنند. بررسی درصد مشارکت در این انتخابات نشان می دهد که، انتخابات دوره‌های اول و چهارم خبرگان به ترتیب با ۷۷.۳۸ درصد و ۶۰ درصد، بیشترین میزان مشارکت در انتخابات خبرگان را داشته‌اند.
البته ناگفته نماند که انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۴ دوره اخیر، به طور مجزا از انتخابات‌های دیگر برگزار می‌شد که با تدابیر اندیشیده شده و افزایش دوره مجلس چهارم خبرگان، انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجمیع شده است.
در ذیل، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ببینید:
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.