امیری: اختیار اولویت شمارش آرا به حوزه ها واگذار شده است

حسینعلی امیری گفت: اختیار اولویت شمارش آرا به حوزه ها واگذار شده است

قائم مقام وزیر کشور در خصوص اولویت شمارش آرای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی گفت: اختیار اولویت شمارش آرا به حوزه ها واگذار شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.