آقای جلیلی! این ارثیه دوران شوم ماشین‌بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است!

رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت گذشته، برجام را به سخره گرفت که با پاسخ تند حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهور روبرو شد.

سعید جلیلی در توییتر نوشته بود: ‏برجام مانند این بود که ماشین یک میلیونی را به مبلغ یک میلیارد خریداری کنیم اما طرف مقابل بعد از آن‌که بخشی از پول را از ما گرفت، از دادن ماشین خودداری کند و با ماشین فرار کند و بعد شرکای او به شما بگویند باید بقیه اقساط ماشین را بدهید و بعد هم گفته شود یک مزاحم از معامله خارج شد!!

حمید ابوطالبی در پاسخ وی نوشت: ‏شما شش سال پشت فرمان این ماشین بودید؛ آن‌قدر از چراغ قرمز گذشتید، ورود ممنوع رفتید، توقف مطلقا ممنوع ایستادید و… تا خسارت‌ها و جریمه‌های آن، هزاران برابر قیمت ماشین شد. سپس ماشین را به دره فصل هفت منشور انداختید و گفتید این‌ها کاغذپاره است! ‏این ارثیه دوران شوم ماشین‌بازی و تمرین رانندگی جنابعالی است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.