کنسرت شجریان در ارمنستان لغو شد

کنسرت ۱۲ فروردین ماه ۹۵ محمد رضا شجریان در ایروان ارمنستان به دلیل آنچه ایشان رسیدگی به بیماری خود خواند، لغو شده است.

محمدرضا شجریان در نامه ای نوشت: به اطلاع دوستداران و علاقمندان مهربانم میرسانم امروز ششم اسفندماه پزشک معالجم موردی را در ام آر آی اخیرم مشاهده کرد که قاطعانه از من خواست سفرم را لغو کرده تا برای ۶ تا ٨ هفته زیر نظر ایشان به معالجه و درمان مورد دیده شده بپردازیم، من هم با اکراه مجبور بپذیرفتن آن شدم.
لذا با همه تمهیدات و برنامه ریزی هایی که برای کنسرت دوازدهم فروردین ماه ٩۵ شهر ایروان ارمنستان انجام داده بودیم و همچنان با استقبال گرمتان رو به رو هستیم، با پوزش خواهی از شما دوستداران عزیزم یادآور می شوم به خاطر وضع پیش آمدۀ نابهنگام، در تاریخ مقرر از دیدار با شما مهربانانم محروم خواهم بود. 
امید است پوزش مرا بپذیرید تا در آینده ای هرچه نزدیکتر توفیق خدمت گزاری همیشگی نصیبم گردد و از شرمندگیتان برون آیم. 
دیگر اطلاعات و تصمیمات بعدی در این مورد نیز از طریق سایت رسمی ام به آگاهیتان خواهد رسید.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.