خبر وزیر آموزش و پررورش برای بازنشستگان: تا پایان هفته معوقات پرداخت می شود

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که تا پایان هفته معوقات فرهنگیان پرداخته می شود.

کاربران فرهنگی در روزهای گذشته در مورد عدم پرداخت معوقات گله داشتند.
در همین زمینه وزیر آموزش و پرورش خبر داد: برای پرداخت پاداش بازنشستگان ۱۰۵۰ میلیارد تومان نیاز داشتیم که تامین شده است.
علی اصغر فانی گفت: ظرف یک هفته آینده به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.