۱۰۰۰ صندوق خبرگان و ۱۵۰۰ صندوق مجلس در تهران هنوز شمارش نشده است

حدود ۱۰۰۰ صندوق انتخابات خبرگان رهبری و ۱۵۰۰ صندوق انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران شمارش نشده است.

یک منبع آگاه در فرمانداری تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: نتایجی که تاکنون اعلام شده نتایج قطعی نیست.
وی افزود: هنوز ۱۰۰۰ صندوق خبرگان و ۱۵۰۰ صندوق مجلس باقیمانده که شمارش نشده است.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.