آخرین نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران و شهرستانها

ستاد انتخابات کشور با اعلام نتایج اولیه یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۳ رای ماخوذه و حائزین اکثریت نسبی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران و نتایج نهایی برخی از شهرستانها، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

 نتیجه اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران:
۱ – اکبر هاشمی بهرمانی با کسب ۶۹۲هزار و ۲۴۸ رای
۲- حسن روحانی با کسب ۶۵۲ هزار و ۷۹۲ رای
۳ – محسن قمی با کسب ۶۲۳هزار و ۳۶۹ رای
۴ – محمدآقا امامی با کسب ۶۰۹هزار و ۱۱رای
۵ – محمدعلی موحدی با کسب ۵۶۰هزار و ۵۲۹ رای
۶- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب ۵۳۰هزار و ۹۷۷ رای
۷ – محمد محمدی نیک با کسب ۵۱۰هزار و ۹۸۰ رای
۸ – سیدابوالفضل میرمحمدی با کسب ۵۰۳هزار و ۷۹۵ رای
۹ – ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب ۴۸۱ هزار و ۶۵۷ رای
۱۰- احمد جنتی با کسب ۴۷۶هزار و ۱۱۷ رای
۱۱- سیدمحمود علوی با کسب ۴۶۳هزار و ۹۶۶ رای
۱۲- محمد یزدی با کسب ۴۴۰هزار و ۱۸۵ رای
۱۳- نصرالله شاه آبادی با کسب ۳۶۱هزار و ۲۱۷ رای
۱۴ – محمدعلی تسخیری با کسب ۳۵۲هزار و ۲۸۸ رای
۱۵ – محسن اسماعیلی با کسب ۳۵۱ هزار و ۷۲۱ رای
۱۶ – محمدتقی مصباح با کسب ۳۳۶هزار و ۸۴۳ رای
۱۷ – محمد حسن زالی با کسب ۳۲۲هزار و ۳۷۶ رای
۱۸ – محمدباقر باقری با کسب ۳۱۹هزار و ۲۲۲ رای
۱۹ – علی مومن پور با کسب ۳۱۳هزار و ۳۷۳ رای
۲۰- سید هاشم بطحایی با کسب ۳۱۲هزار و ۲۶ رای
۲۱ – غلامرضا مصباحی مقدم با کسب ۳۰۱هزار و ۹۰۴ رای
۲۲ – علیرضا اعرافی با کسب ۲۹۸هزار و ۶۱۶ را ی
۲۳ – عباسعلی اختری با کسب ۲۹۲هزار و ۹۳۸ رای
۲۴ – سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با کسب ۲۷۵هزار و ۴۹۸ رای
۲۵ – سیدمحمد سجاد عطاآبادی با کسب ۲۶۹ و ۷۷۸ رای
۲۶ – سیدمحمد علی امین با کسب ۱۱۶ هزار و ۷۶۵ رای
۲۷ – سیدهاشم حمیدی با کسب ۸۶هزار و ۸۹۲ رای
۲۸ – سید حامد طاهری با کسب ۵۵هزار و ۸۶۴ رای
****** نتایج نهایی انتخابات خبرگان رهبری در شهرستانها:
***گلستان:
در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و در حوزه انتخابیه استان گلستان از مجموع ۹۱۶ ،هزار و ۳۵۷ رای ماخوذه سیدکاظم نورمفیدی با کسب ۵۱۴ هزار و ۵۷۲ رای و عبدالهادی مرتضوی شاهرودی با کسب ۳۹۴ هزار و ۹۲۰ رای حایز اکثریت نسبی آرا شدند.
*** بوشهر:
در حوزه استان بوشهر از مجموع ۴۶۷ هزار و ۹۴۵ آرای ماخوذه سید هاشم حسینی بوشهری با کسب ۳۷۴هزار و ۱۳۷ رای حائز اکثریت نسبی آرا شد.
*** مرکزی:
در حوزه انتخابیه استان مرکزی از مجموع ۶۳۴هزار و ۵۴۵ رای ماخوذه محسن محمدی عراقی با کسب ۲۴۲هزار و ۱۴۶رای و احمد محسنی گرکانی با کسب ۲۰۷هزار و ۶۵۵رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.
***سیستان و بلوچستان:
در حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان از مجموع یک میلیون ۱۱۷ هزار و ۲۶۱ رای ماخوذه علی احمد سلامی با کسب ۷۳۲ هزار و ۲۸۹ و عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی با کسب ۴۱۷ هزار و ۸۶۷ رای حائز اکثریت نسبی ارا شدند.
***سمنان:
در حوزه انتخابیه استان سمنان از مجموع ۳۲۵هزار و ۴۹ رای ماخوذه، سیدمحمدشاه چراغ با کسب ۲۲۴هزار و ۲۱۵ رای حائز اکثریت نسبی آرا شد.
*** همدان:
در حوزه انتخابیه همدان از مجموع ۸۴۵هزار و ۲۵۳رای ماخوذه سیدمصطفی موسوی فراز با کسب ۴۴۱هزار و ۳۲۱ رای و غیاث الدین طه محمدی با کسب ۳۱۹هزار و ۶۵۶ رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.