نظر پوران درخشنده از یک سامانه پیامکی مخصوص زنان

یک کارگردان سینما گفت: برای زنان جامعه ما به نتیجه رسیدن مطالبات آنان اهمیت بسزایی دارد تا آنکه تنها بخواهند مطالبات خود را بیان کنند چرا که خواسته های زنان کم نیست و تنها صحبت کردن از این مشکلات انان را دلسرد می کند.

پوران درخشنده در پاسخ به ارزیابی سامانه پیامکی ۱۰۱  گفت: مشکل در این جاست که ما در حوزه زنان هر کاری را انجام می دهیم اما آن اتفاق مورد نیاز برای جامعه زنان رخ نمی دهد همان گونه که سال های گذشته صحبت هایی در حوزه بیمه زنان سرپرست خانه وار انجام شد ولی متاسفانه این مطالبات به جایی نرسید.
وی ادامه داد: اگر در این کار هدف به نتیجه رسیدن مطالبات زنان باشد بسیار فکر مناسبی است و فضای مجازی فرصتی است که بتوانند از این طریق به خواسته ها و مطالبات خود برسند.
این کارگردان تلویزیون و سینما این ایده را زیبا دانست و ادامه داد: از آنجایی که مطالبات زنان کم نیست و ما همیشه حضور زنان را در سخت ترین شرایط می بینیم اما در مورد مطالبات آنان تنها حرف زده می شود.بنابراین اگر این حرف ها به عمل بیانجامد کار بسیار مناسبی است.
درخشنده این راه را برای آموزش مهارت ها مناسب ندانست و افزود: از نظر من مهارت آموزی باید به نحوی دیگر و به صورت جدی تر انجام شود و به نظرنمی رسد که تنها با استفاده از فضای مجازی این اتفاق رخ دهد ولی از این طریق تنها میتوان افراد را شناسایی کرد و در دسته بندی های خاص قرار داد.
وی اظهار کرد: اینکه زنان بتوانند مطالبات خود را عنوان کنند از نظر روحی هم کمک کننده است اما مهم تر از آن به نتیجه رسیدن این مطالبات است تا بدبینی، بی اعتمادی و یا دلسردی صورت نگیرد.

 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.