پروازهای داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: شمار پروازهای داخلی در بهمن ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ۱۹درصد رشد کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور، در بهمن امسال ۱۵ هزار و ۵۴۰ پرواز داخلی در فرودگاه های کشور انجام شد که در مقایسه با پارسال از رشد ۱۹ درصدی برخوردار بود.
در این مدت پروازهای عبوری از فضای کشور نیز با ۸.۷ درصد افزایش از ۲۶ هزار و ۶۲۳ پرواز در بهمن پارسال به ۲۸ هزار و ۹۳۷ مورد افزایش یافت.
بر اساس گزارش اداره کنترل پرواز شرکت فرودگاه های کشور، نشست و برخاست پروازهای بین المللی در مقایسه با بهمن ماه پارسال با کاهش ۷.۱ درصدی از ۶ هزار و ۶۱۰ مورد به ۶ هزار و ۱۴۳ در بهمن امسال رسید.
مجموع پروازهای کشور (داخلی و بین المللی) در بهمن ماه امسال در همسنجی با مدت مشابه پارسال ۹.۶ درصد افزایش داشت.
آمار منتشر شده از طرف اداره کنترل فضای کشور نشان می دهد بهمن ماه امسال در همسنجی با ماه پیش از آن (دی ماه) پروازهای داخلی افزایش نسبی و پروازهای عبوری و بین المللی کاهش یافت.
با افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران روزانه به طور متوسط بیش از ۹۵۰ پرواز از آسمان ایران عبور می کند و هر روز مرکز مراقبت پرواز کشور برای پرواز بیش از ۱۷۰۰ پرواز خدمات ناوبری ارائه می کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.