امکان پرداخت غیرحضوری حق بیمه تسهیل شد

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، از فراهم شدن امکان پرداخت غیرحضوری حق بیمه بدون نیاز به درج شناسه و مبلغ خبر داد و افزود: تمامی مخاطبینی که مبادرت به اخذ برگ پرداخت اینترنتی حق بیمه می‌کنند جامعه هدف این طرح هستند.

مهرداد قریب با اعلام این خبر افزود: این امکان در راستای تسهیل و تسریع در امور کارفرمایان و بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی آنان انجام شده است.
وی افزود: جلوگیری از مغایرت‌های ناشی از خطای کاربری در ثبت اطلاعات، تکرار واریزی حق بیمه و ایجاد ناشناس‌های بانک درآمد از اهداف اصلی فراهم شدن امکان غیرحضوری حق بیمه با قابلیت عدم نیاز به درج شناسه پرداخت و مبلغ است.
قریب اظهار کرد: پرداخت غیرحضوری حق بیمه یکی از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی است که کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.samt.tamin.ir نسبت به دریافت لیست و برگ پرداخت غیرحضوری اقدام کنند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.