اعزام ۱۲ نفر از روسای پارک های ملی به اتریش

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۱۲ نفر از روسای پارک های ملی به ویژه در زمینه اکوسیستم های کوهستانی و با هدف آموزش به اتریش اعزام می شوند.

معصومه ابتکار عصر روز دوشنبه در مراسم امضای سند همکاری محیط زیستی بین دو کشور ایران و اتریش گفت: زمینه همکاری بین دو کشور از جنبه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دیپلماتیک بسیار زیاد است.
وی افزود: اما یکی از مهمترین عرصه ها که در حال حاضر به دلیل اهمیت مسائل و جهت گیری های جهانی بسیار مورد توجه است حوزه محیط زیست است که تاکنون مقدمات خوبی برای این همکاری بین دو کشور فراهم شده است.
ابتکار اظهار کرد: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توجه مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری به مساله محیط زیست مشخص است که ایران توجه کافی به این مقوله و مقابله با چالش های محیط زیستی دارد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ایران چالش های محیط زیستی زیادی دارد، گفت: می دانیم برای اتریش هم مسائل محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است و به عنوان عضو اتحادیه اروپا و هم کشوری که سابقه ای طولانی در حفظ طبیعت دارد این موضوعات را با جدیت دنبال می کند از این رو به این همکاری و دستاوردهای این تفاهمنامه خوشبین هستیم.
ابتکار گفت: این همکاری ها هم در بعد همکاری بین دولت ها و هم در زمینه بخش خصوصی است که در این راستا از طریق اتاق بازرگانی ارتباط خوبی بین دو کشور برقرار بوده است.
وی تاکید کرد: بسیار خوشبین هستیم که اولین گام ها در این توافق در زمینه آموزش محیط بانان باشد که بر این اساس ۱۲ رئیس پارک های ملی در زمینه اکوسیستم های کوهستانی برای آموزش به اتریش اعزام می شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اکنون چارچوب برنامه اقدام مشترک دو کشور ترسیم شده و امروز پاراف می شود و در سفر رئیس جمهوری در سال ۹۵ به اتریش نهایی خواهد شد.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.