کرم‌های دریایی شبیه به درخت کریسمس!

اقیانوس یکی از جاذبه‌های اصلی زندگی بشر در سراسر جهان است. موجودات بسیاری در اقیانوس‌ها وجود دارند که یکی از آن‌ها کرم‌های درخت کریسمس هستند؛ یک گونه دریایی با زیبایی سحرآمیز!

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.