گول شعارهای خرکی رو نخورین!

«در ماه رمضان حلیم با گوشت مرغ را به اسم «حلیم بوقلمون» می‌فروشند!»؛ این خبر سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد برای هفت‌صبح شده که در اینستاگرامش منتشرکرده است.

حلیم بوقلمون با گوشت مرغ!
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.