شورای حکام سه شنبه گزارش آمانو درباره ایران را بررسی می کند

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که شورای حکام روز سه شنبه 15 دسامبر – 24 آذر- تشکیل جلسه می دهد تا گزارش ارزیابی نهایی مدیرکل آژانس درباره مسائل گذشته و حال در برنامه هسته ای ایران را بررسی کند.

جلسه این شورا در ساختمان سازمان ملل در وین و پشت درهای بسته نهاد و بدون حضور خبرنگاران تشکیل خواهد شد.

جلسه را یوکیا آمانو مدیرکل آژانس با قرائت بیانیه ای مقدماتی آغاز می کند. بیانیه او بعد از قرائت از طریق وب سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که آمانو نشستی خبری در ساعت 14 و 30 دقیقه به وقت محلی در روز سه شنبه داشته باشد.

آمانو روز چهارشنبه گذشته در گزارشی ارزیابی نهایی خود از مسائل گذشته و حال ایران را ارائه کرد. ایران به رغم برخی انتقادها که از این گزارش دارد و بعضی نقاط ضعف آن، گزارش مدیرکل آژانس را متعادل ارزیابی کرده است.

در پی این گزارش، کشورهای 1+5 طبق تعهدی که در برجام دارند، قطعنامه ای را به شورای حکام ارائه دادند که پرونده مسائل گذشته و حال ایران بسته شود. انتظار می رود شورای حکام در جلسه روز سه شنبه خود به این قطعنامه رای مثبت دهد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.