دختر زهرا رهنورد: اعلام کردند مادرم فقط می‌تواند به دیدار فامیل یا مشهد برود

دختر زهرا رهنورد به نقل از مادرش اعلام کرد که به وی گفته شده که شما می‌توانید به خانه فرزندان، فامیل و به مشهد بروید.

نرگس موسوی درطی دو رشته توییت جداگانه در واکنش به انتشار پایان حصر مادرش نوشت:
زهرا رهنورد گفت حالا که رفع حصر نه به صورت شفاهی و نه کتبی به من اعلام نشده و من آزاد نشده‌ام، اما اگر روزی بنا بر رفع حصر هم باشد همچنان که در آغاز حصر به هر سه ما به‌طور یک‌سان اعلام شد، من رفع حصر خود را بدون رفع حصر موسوی و کروبی نخواهم پذیرفت.
هم‌چنین در توییت دیگری نوشت:
رهنورد: چند روز پیش ماموران اطلاعات به من اطلاع دادند که شما می‌توانید به خانه فرزندان و فامیل و به مشهد بروید من پرسیدم به دانشگاه و مراکز مشابه چطور و آیا می‌توانم فعالیت هنری، سیاسی و اجتماعی یک شهروند آزاد را داشته باشم؟ مامور گفت خیر شما فقط می‌توانید تردد محدود داشته باشید و شما آزاد نشده‌اید.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.