۹۱ سال پیش در چنین روزهایی …

بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشورها داشته و دارند. در روزگاری که بانک‌های خارجی پول کشور ایران را مدیریت می‌کردند، فکر ایجاد یک بانک ایرانی با مدیریت داخلی تحول بزرگی محسوب می‌شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هر چه کشور به پایان قرن دوازدهم هجری شمسی نزدیک می‌شد، اوضاع اقتصادی نابسامان‌تر می‌شد، طوری که میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و برای حل مشکلات پیشنهاد داد دولت مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند.
این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و به جای آن با پیشنهاد تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده‌های مردم به نفع کشور و مردم کار کند، موافقت شد.
خبر تشکیل بانک ملی ایران با سرمایه ۱۵میلیون تومان، آن هم با تصویب قانونی در مجلس شورای ملی، همه مردم ایران را شگفت‌زده و خوشحال کرد. ۹۱ سال پیش در چنین روزهایی، ‌قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده بود، دولت را مکلف می‌کرد «برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند که مرکزش ‌در تهران و شعب آن متدرجاً در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر شود.»
گذشت زمان نشان می‌دهد که این ایده تا چه اندازه درست و دقیق بوده و چه تاثیری در اداره کشور داشت. سرعت پیشرفت این بانک در کل کشور بسیار زیاد بود و حتی نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسیس شد.
به سرعت کارکردهای تازه‌ای برای بانک ملی ایران تعریف شد به طوری که پرداخت تسهیلات در قالب بانک کارگشایی و نیز چاپ اسکناس ملی به این بانک واگذار شد. نخستین مجله اقتصادی کشور را بانک ملی ایران منتشر کرد و بعدها نهادها و بانک‌های متعددی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و … از درون بانک ملی ایران تاسیس شدند.
امروز شرایط بانک ملی ایران با ۹۱ سال پیش هرگز قابل مقایسه نیست؛ حجم عملیات این بانک در داخل و خارج کشور، نوع خدمات آن به مشتریان و میزان اعتبار آن در جهان پیوسته در حال افزایش است.
تنها مشخصه بانک ملی ایران که تمام این سال‌ها ثابت مانده، اعتماد مردم به آن است. این بانک از ابتدا بر پایه اعتماد مردم بنا گذاشته شده و اکنون نیز بیش از همیشه مورد اطمینان آن‌هاست. اعتماد مردم، سرمایه اصلی، همیشگی و ماندگار بانک ملی ایران است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.