مولاوردی: تصور می‌شد دسترسی نداشتن به مرتضوی شوخی است

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: موضوع گم و پیداشدن مرتضوی ارزش تبدیل شدن به خبر مهم در کشور را داشت.

شهیندخت مولاوردی درباره برجسته و پررنگ شدن موضوع گم و پیدا شدن سعید مرتضوی در رسانه‌ها گفت: اولش این تصور بود یک شوخی است که دسترسی به او نیست و ظاهرا از وقتی سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد موضوع جدی گرفته شد تا آن‌که خبری از قول همسرش منتشر شد که {آقای مرتضوی} در تهران حضور دارد و کار اعاده دادرسی خود را پی‌گیری می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع گم و پیدا شدن مرتضوی ارزش تبدیل شدن به خبر مهم در کشور را داشت به طوری که ذهن افکارعمومی را به خود مشغول کند، یادآور شد: ۱۰۰ درصد چون یکی از خبرهای مهم چند سال اخیر کشور بود که خیلی‌ها پی‌گیرش هستند و افکارعمومی را تحت تأثیر خودش قرار داده است بنابراین برای افکارعمومی اهمیت دارد.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره چگونگی دسترسی پیدا نکردن قوه قضاییه به سعید مرتضوی اظهار کرد: سوال ما نیز همین است و همه تعجب‌ها نیز از همین مسئله بود که حساسیت‌های بیشتری را در جامعه ایجاد کرد.
مولاوردی درباره راهکار آن‌که موضوعی مثل گم و پیدا شدن سعید مرتضوی دستاویزی برای رسانه‌های خارجی نشود، گفت: این سیاست و تدبیر داخلی را می‌طلبد که چگونه با این موضوعات برخورد و چگونه این موضوعات طرح و پی‌گیری شود تا به حساسیت‌ها دامن زده نشود چون واقعا موضوع موضوع کم‌اهمیتی نیست.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.