تامین مالی پنج طرح بزرگ کشور توسط بانک ملی

بانک ملی ایران در راستای حمایت از طرح‌های تامین مالی بزرگ کشور، در دی و بهمن ماه امسال تامین مالی پنج فقره طرح را از منابع داخلی خود مصوب کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از مجموع درخواست‌های رسیدگی شده در دی و بهمن ماه سال جاری، تعداد پنج فقره تامین مالی به ارزش ۱هزار و ۳۷۴میلیارد ریال در حوزه‌های صنایع دارویی، پنل‌های خورشیدی، تولید لوله‌های پلی‌اتیلن و صنعت گردشگری مصوب شده است.
همچنین بانک ملی ایران در جهت اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر ساماندهی و کمک به راه‌اندازی، تکمیل و تقویت واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر از ۱۰۰ نفر (بنگاه‌های کوچک و متوسط) تا پایان بهمن ماه امسال ۳هزار و ۵۲۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۸هزار و ۱۸۸میلیارد و ۸۷۴میلیون ریال پرداخت کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.