اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به اقدامات فرهاد رهبر

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در واکنش به برخی اقدامات مدیریت جدید این دانشگاه به ریاست جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده است: مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر می‌دارد: «دانشگاه (آزاد اسلامی) تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود».
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه اخیرا مدیریت دانشگاه به بسیاری از اساتید محترم که به صورت عضو نیمه‌وقت هیات علمی این واحد دانشگاهی که سال‌ها مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و تدریس بوده‌اند رسما حکم اخراج ابلاغ کرده است. قابل ذکر است که این اساتید جملگی از فرهیختگان برجسته و مبرز در حوزه تخصصی خویش هستند که دانشجویان عموما به واسطه اعتبار ایشان این واحد دانشگاهی را برای تحصیل با کیفیت‌تر انتخاب کرده‌اند.
در ادامه آمده است: در روند غیرتخصصی دیگری از چند ماه پیش به دستور ریاست محترم دانشگاه گروه‌های تخصصی در دانشکده‌ها منحل شده‌اند. حضرت‌عالی و اهالی دانشگاه نیک می‌دانند که این تصمیم تا چه حد می‌تواند به کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشکده‌ها آسیب رساند. این تصمیم علاوه بر صدمه به کیفیت آموزش و پژوهش به لحاظ ساختار اداری و روند تصویب و نظارت بر پژوهش‌های دانشجویان اثر بسیار نامطلوبی داشته و زمینه‌ساز مشکلات فراوان برای اساتید محترم، کارمندان زحمت‌کش دانشگاه و در نهایت دانشجویان شده است.
در پایان این نامه آمده است: با ذکر این نکته که این روند به قرار اطلاع در اکثر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جریان است، توجه حضرت‌عالی را به این دغدغه جامعه دانشگاهی جلب می‌کنیم که متاسفانه به نظر می‌رسد برخی از تصمیمات دوره جدید مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی ناشی از رویکردهای غیرتخصصی و احیانا سیاسی است که یادآور تجربه تلخ بازنشستگی اجباری اساتید و جایگزینی افرادی است که با بهره‌مندی از بورسیه‌های خاص اینک در صف جایابی در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها هستند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.