در تولد ۳ سالگی، تعطیلی طرح بهاران منطقه ۹

سایت موسسه خیریه چترا در مطلبی نوشت:
در تولد ٣ سالگی بهاران پایلوت منطقه ٩، این بهاران را خفه کردند.

تنها بهاران داوطلبانه شهر را بستند تا
– باور کنیم ما نمی‌توانیم.
– ما باور کنیم کار ایرانی را نابود می‌کنند.
– ما باور کنیم که تنهاییم و دوباره سیستم فکر غربی، ما را شکست داد.
– ما به گفته رهبری برسیم که دچار تهاجم فرهنگی شده‌ایم و مسئولین نباید تک‌بعدی تصمیم‌گیری نمایند.
– ما باور کنیم با این شیوه به جایی نخواهیم رسید.
بهاران منطقه ۹ که اولین مرکز توانمندسازی بهبودیافتگان در سطح کشور بود، از سال ۹۳ به دستور شهردار منطقه ۹ و رئیس سازمان خدمات اجتماعی توسط موسسه چترا به مدیریت دکتر محمدرضا سیدقاسمی راه‌اندازی گردید. این موسسه بر اساس تمامی طرح‌های موفق در حیطه بهبودی اعتیاد نوشته شده و اجرا گردید.
این موسسه پس از ۱ سال فعالیت موفق بازدهی بیش از ۶۰ درصد نشان داد که با بازدید قالیباف در روز تاسوعای حسینی، به عنوان یک طرح پیشرو و موفق پذیرش شد و پس از دریافت گزارش‌های لازم به تمام مناطق دستور داده شد که ساختمانی مشابه بهاران منطقه ۹ ایجاد کنند که بشود این طرح را در آن مناطق نیز اجرا کرد.
از آنجایی که هیچ‌یک از مناطق شهرداری تهران، مدل طرح اصلی را به درستی اجرا نکردند و کارشناسان و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و شهرداری مناطق نیز از تجربیات چترا به نحوی که شایسته بود استفاده نکردند و از طرفی بودجه لازم نیز از طرف شورای شهر در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفت، هیچ بهارانی نتوانست مانند بهاران منطقه ۹ موفق شود.
تنها مرکز بهاران که به صورت داوطلبانه پذیرش مددجو داشت و پس از طی مراحل درمان مددجو آنان را به خانواده و جهت کار ارجاع میداد بهاران منطقه ۹ بود و بقیه مراکز تبدیل به مرکز اجباری ماده ۱۶ که معتادان متجاهر که دستگیر شده بودند را نگهداری می‌کردند و هیچ‌کدام داوطلبانه نبودند. این در حالی است که ویژگی داوطلبانه بودن در درمان اعتیاد یک اصل مهم می‌باشد.
اکنون در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۹۶ به دستور مدیر سازمان خدمات اجتماعی اعلام گردیده که بهاران منطقه ۹ با وجود ۵۳ مددجوی فعال که در آن اقامت دارند، مرکز را تخلیه نماید و ساختمان جهت کاربری دیگری به فرمانداری تحویل گردد. این در حالی است که در تولد ۳ سالگی اولین مرکز جامع توانمندسازی بهبودیافتگان بهاران منطقه ۹، بهاران خاموش می‌گردد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.