پرداخت بالغ بر ۳۵هزار فقره تسهیلات مسکن توسط بانک ملی در نه ماه امسال

بانک ملی ایران در راستای کمک به رونق بازار مسکن، تعداد ۳۵هزار و ۲۹۰ فقره تسهیلات در نه ماه ابتدای سال جاری در این بخش پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، آمار تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط این بانک نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از این تسهیلات از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه مبلغ ۹هزار و ۶۹۷میلیارد ریال بوده است.
بانک ملی ایران همچنان در جهت کمک به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی تعداد ۴۷هزار و ۷۶۴ فقره تسهیلات کشاورزی و صنایع تبدیلی به ارزش ۲۱هزار و ۱۶۳میلیارد ریال و ۲۰هزار و ۵۷۴ فقره تسهیلات صنعت و معدن به ارزش ۶۶هزار و ۹۱۶میلیارد ریال در مدت مذکور پرداخت کرده است.
سهم بخش بازرگانی از این تسهیلات پرداختی نیز ۹۲هزار و ۸۰۰ فقره به ارزش ۴۸هزار و ۴۰۴میلیارد ریال است.
بخش‌های خدمات و صادرات نیز به ترتیب بیش از یک‌میلیون و ۹۲هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۷۵هزار و ۸۵۶میلیارد ریال و ۶۱۷ فقره تسهیلات به ارزش ۲هزار و ۴۹۰میلیارد ریال تا پایان آذرماه امسال دریافت کرده‌اند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.