جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۷ مهر

زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه۲۷ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش کیوسک تایمز و به نقل از تسنیم،جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ طراحی ۱ (جلسه سوم ) – رشته گرافیک نقاشی – پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ آموزش نرم افزار اتوکد(جلسه ۵)- تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای و کار و دانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ روانشناسی ورزش – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ ماشین ابزار – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- جمع و تفریق عدد های صحیح پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – عدد های گویا پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳- پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.

دیگر مطالب

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.