ولید المعلم :هرگز قبول نمی کنیم به وحدت ارضی و حاکمیت ملی سوریه لطمه ای وارد شود

« ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه با نخست وزیر، رئیس مجلس خلق ملی و رئیس مجلس امت(سنا) الجزایر به طور جداگانه دیدار و تاکید کرد: هرگز قبول نمی کنیم به وحدت ارضی و حاکمیت ملی سوریه لطمه ای وارد شود.

به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، المعلم در این دیدارها خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در منطقه رخ می دهد فقط پیاده کردن سیاست های غرب با هدف تجزیه کشورهای عربی و تامین منافع رژیم صهیونیستی و حاکم شدن این رژیم بر آنها است.
وزیر خارجه سوریه و مقامات ارشد الجزائری در باره روابط دوجانبه و تحولات منطقه و جهان به ویژه بحران سوریه گفت وگو و تاکید کردند که گفت وگو و رایزنی ها در مرحله حساسی که جهان عرب و اسلام در آن به سرمی برند، بسیار ضروری است. 
المعلم در گفت وگو با « عبدالمالک سلال» نخست وزیر الجزائر، در باره گفت وگوهای سوری – سوری در ژنو و پیروزی هایی که ارتش عربی سوریه در میدان نبرد با گروه های تروریستی تکفیری از جمله داعش کسب کرده و آخرین آن بازگرداندن امنیت و ثبات به شهر تاریخی و تمدنی تدمربوده است، توضیحاتی ارائه کرد. 
وی خاطرنشان کرد: پیروزی سوریه شایسته مقاومت سوری ها در مقابل توطئه هائی است که با مشارکت بیش از یکصد کشور از جمله چند کشور منطقه و عربی آن را هدف گرفته ، می باشد.
نخست وزیر الجزائر هم تاکید کرد که موضع رهبری الجزائر ودر راس آن « عبدالعزیز بوتلیقه» رئیس جمهور در قبال سوریه ، ثابت و برگشت ناپذیر است و هزینه آن هرچه می خواهد باشد.
سلال گفت: به حاشیه رانده شدن پرونده های اصلی عربی و در راس آنها قضیه فلسطین موجب واکنش ها و نگرانی و ناامیدی در میان ملت های عربی شده است.
وی با بیان این که « الجزائر به بازگشت صلح ، امنیت و ثبات به منطقه به ویژه سوریه امیدوار است»، گفت که الجزائر آماده استقبال از طرف سوری برای برگزاری کمیته اقتصادی مشترک به منظور گسترش روابط اقتصادی دوجانبه در خلال دو هفته آینده است.
براساس این گزارش المعلم در دیدارهای جداگانه با « محمد العربی ولد خلیفه» رئیس مجلس خلق ملی الجزائر و«عبد القادر بن صالح » رئیس مجلس امت(سنا) الجزائر هم درباره راه های گسترش روابط تاریخی دو کشور در همه زمینه ها و مبارزه با تروریسم گفت وگو کرد.
المعلم در دیدار با رئیس مجلس خلق ملی الجزائر تاکید کرد که پیروزی های ارتش عربی سوریه موجب بازگشت امنیت و ثبات به سوریه و فراهم شدن زمینه ایفای نقش اساسی آن در جهان عرب می شود.
وی خاطرنشان کرد: سوریه تنها راه حلی را می پذیرد که وحدت ارضی و مردمی و حاکمیت ملی آن را تضمین و حفظ کند و پاسخگوی مطالبات و آرزوهای ملت آن باشد.
براساس این گزارش ، رئیس مجلس امت الجزائر هم در دیدار با المعلم تاکید کرد که آنچه در سوریه جران دارد نتیجه برنامه هائی است در خارج از مرزهای منطقه طراحی شده اند.
عبدالقادربن صالح خاطرنشان کرد که الجزائر در سازمان های منطقه ای و بین المللی از سوریه برمبنای حق و عدالت و قوانین بین المللی حمایت می کند.
المعلم هم در این دیدار گفت که هدفش از سفر به الجزائر، مطلع ساختن رهبریت و نمایندگان مردم آن از اوضاع سوریه و فراهم ساختن زمینه تحکیم روابط برادرانه دمشق و الجزیره است. 
وی در چارچوب یک سفر رسمی سه روزه در راس هیاتی از جمله « فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه سوریه به الجزائر سفر کرده است.
المعلم در پاسخ به دعوت « رمطان لعمامره» همتای الجزائری خود به این کشور سفر کرده است.
 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.