بازی با عراق تایید نشد!

در روزهای اخیر سایت های خبری از برگزاری بازی دوستانه تیم ملی با عراق به بهانه افتتاح ورزشگاه شهر کربلای معلی خبر داده بودند. اما یکی از اعضای مطلع در کمیته تیم های ملی در این باره گفت: دیدار با تیم ملی عراق به هیچ عنوان صحت ندارد!
او درباره ی برگزاری دیداری دوستانه با  تیم ملی کرواسی پاسخ داد:« در این خصوص صحبت هایی شده اما هنوز هیچ چیز نهایی نشده است و زمانی می توانیم از قطعیت این بازی دوستانه خبر دهیم که همه چیز به روی کاغذ بیاید.»
گفتنی است تیم ملی در روزهای ۱۳ و ۱۸ خرداد که روزهای برگزاری دیدارهای دوستانه  است قصد ترتیب دادن بازی هایی با تیم های مقدونیه و نروژ را داشت، که بازی با نروژ لغو شده است.  قرار است تیم کرواسی جایگزین نروژ شود.

 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.